"Sen adım at, ben yanındayım."

Açık Rıza Metinleri

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Onay Formu

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; Aydınlatma Metni'nde ve aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir.

Ferah Mah. Gökhan Sk. Ekşioğlu Çamlıca Sitesi Blok No: 59B/14, Üsküdar/İstanbul adresinde kurulu Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi “VePsikolog” ile bir hizmet ilişkisi kurmadan ve açık rıza vermeden önce Aydınlatma Metnini okudum. 

 

Aydınlatma metni ile Ve Psikolog'un

 • veri sorumlusu olduğu,
 • burada verdiğim açık rızamın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6/2 maddesine dayandığı, 
 • burada belirtilen verilerimin sadece görüşme yapmak istediğim uzman danışmana ön bilgi sağlama amacıyla ve bu amaçla sınırlı ve oranlı olarak işleneceği, ve
 • ayrıca aşağıdaki verilerimi sunarken takma ad kullanabileceğim

konularınnda bilgilendirildim.

Bu çerçevede, Ve Psikolog'un görüşme yapmak istediğim psikolojik danışmana ön bilgi sağlama amacıyla

 • yaş, 
 • daha önceden psikolojik destek alınıp alınmadığı, 
 • terapi alma sebebi, 
 • yaşanılan belirtiler, sıklığı, derecesi, 
 • kısıtlanılan aktiviteler,
 • uyku düzeni, 
 • eklemek istenen diğer kişisel bilgiler

hususlarında online platformda yönelttiği soruların kendi isteğime bağlı olarak verdiğim yanıtlarının Ve Psikolog tarafından tamamen veya kısmen elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi de dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine ve hizmet almak istediğim psikolog ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

Açık Rıza Geri Alma Hakkı

Açık rıza, tıpkı verilmesinde olduğu gibi, geri alınmasında da özgür iradeye tabidir. Ancak, geri alma işleminin sadece ileriye yönelik sonuç doğuracağını, geçmiş işlemeler adına bir değişiklik yaratmayacağını belirtmek isteriz. 

Vermiş olduğunuz onayı (açık rızayı) geri almak için kisiselveri@vepsikolog.com adresinden VePsikolog ile iletişime geçebilirsiniz. 

 • Açık rızamı geri çektiğim takdirde bundan önce onayıma dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyeceği,
 • Onayım kapsamında işlenen verilerimin KVKK Aydınlatma Metninde belirtilen saklama süresince muhafaza edilmeye devam edileceği,

hususlarında bilgilendirildim. (KVKK m.7)

 

▢ Açık rıza metni ve işbu belge ile açık olarak  tanımlanan tüm haklarımı tamamen anladığımı ve kabul ettiğimi, verilerimin yine burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesine açık onay veriyorum.

 

Aydınlatma metnine ve çerez politikasına www.vepsikolog.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktartılmasına İlişkin Açık Rıza Beyanı

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; KVKK Aydınlatma Metni'nde ve aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir.

Ferah Mah. Gökhan Sk. Ekşioğlu Çamlıca Sitesi Blok No: 59B İç Kapı No:14, Üsküdar/İstanbul adresinde kurulu Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi “Ve Psikolog” ile bir hizmet ilişkisi kurmanız durumunda Şirketimiz, size ait kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte ve onayınız doğrultusunda yurt dışına aktarmaktadır. 

Şirketimiz ile bir hizmet ilişkisi kurmadan önce Aydınlatma Metni ile birlikte bu belgeyi de okudum. 

Aydınlatma metni ile

 • Ve Psikolog'un veri sorumlusu olduğu,
 • merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Google Analytics’den analiz hizmeti aldığı,
 • Ve Psikolog'un veri depolama ve saklama merkezinin yurt dışında Frankfurt/Almanya adresinde bulunan, sunucu ve bulut hizmeti alınan AWS Cloud olduğu,
 • 675 Creekside Way, Campbell, California 95008, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan Jitsi görüntülü görüşme firması 8×8' den görüntülü görüşme sistemi hizmeti aldığı,  
 • 2550 North Loop W., Suite 4006 Houston, TX 77092, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan cPanel firmasından e-posta hizmeti aldığı,
 • Ve Psikolog'un e-posta ağı Gmail programları üzerinde çalıştığı, Ve Psikolog işyeri e-posta adresi üzerinden yürütülen tüm e-posta iletişiminin Gmail’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklandığı,
 • 187 East Warm Springs Rd, SB298 Las Vegas, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri 89119 adresinde bulunan canlı destek yazılım (live chat software) hizmeti veren tawk.to firmasından canlı destek hizmeti aldığı, ve
 • burada verdiğim açık rızamın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 9/1 maddesine dayandığı

hususlarında bilgilendirildim.

Ve Psikolog tarafından, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verilerim aşağıdaki gibidir:

Ad, Soyad Telefon numarası, E-posta adresi, Adres Yaş
Acil durumlarda ulaşılacak kişinin adı, soyadı Acil durumlarda ulaşılacak kişinin telefon numarası Cihaz ID Bilgisi
Ruh sağlığı verisi (yaş, daha önceden psikolojik destek alıp almadığınız, terapi alma sebebiniz, yaşanan belirtiler, sıklığı, derecesi, kısıtlanılan aktiviteler,uyku düzeni, eklemek istediğiniz diğer kişisel bilgiler) IP Bilgisi  

 

a. Cihaz ID, IP bilgisine ilişkin kişisel verilerimin yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan ve analiz hizmeti alınan Google Analytics ile

b. 675 Creekside Way, Campbell, California 95008, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan Jitsi görüntülü görüşme firması 8×8 ile

c. 2550 North Loop W., Suite 4006 Houston, TX 77092, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan cPanel firması ile,

d. 187 East Warm Springs Rd, SB298 Las Vegas, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri 89119 adresinde bulunan tawk.to ile, ve

e. başvuru sürecinde kendi rızam ile verdiğim ruh sağlığıma ilişkin verilerimin, test sonuç bilgilerimin ve kayıt sırasında hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası için sunduğum yukarıda belirtilen diğer kişisel verilerimin yurt dışında Frankfurt/ Almanya adresinde bulunan, sunucu ve bulut hizmeti alınan AWS Cloud üzerinde

saklanacağı hakkında bilgilendirildim. 

 

Açık Rıza Geri Alma Hakkı

Açık rıza, tıpkı verilmesinde olduğu gibi, geri alınmasında da özgür iradeye tabidir. Ancak, geri alma işleminin sadece ileriye yönelik sonuç doğuracağını, geçmiş işlemeler adına bir değişiklik yaratmayacağını belirtmek isteriz. 

Vermiş olduğunuz onayı (açık rızayı) geri almak için kisiselveri@vepsikolog.com adresinden VePsikolog ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

⦁ Açık rızamı geri çektiğim takdirde bundan önce onayıma dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyeceği,

⦁ Onayım kapsamında işlenen verilerimin KVKK Aydınlatma Metninde belirtilen saklama süresince muhafaza edilmeye devam edileceği,

hususlarında bilgilendirildim. (KVKK m.7)

▢ Açık rıza metni ve işbu belge ile açık olarak  tanımlanan tüm haklarımı tamamen anladığımı ve kabul ettiğimi, verilerimin yine burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, belirtilen yurt dışındaki firma veya kişilere aktarılmasına ve işlenmesine açık onay veriyorum.

Aydınlatma metnine ve çerez politikasına www.vepsikolog.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Reklam ve Pazarlama Amaçlı Veri İşleme Onay Formu

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; KVKK Aydınlatma Metni'nde ve aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir.

KVKK Aydınlatma metninde de açık bir biçimde bilgilendirildiğim, özel nitelikli kişisel verilerimi ve sair kişisel verilerimin  [ad, soyad, Telefon numarası, Adres, E-posta adresi, IP Bilgisi, Cihaz ID Bilgisi] Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan hizmetler ve diğer ürünlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin (E-Posta Adresi, IP Bilgisi, Cihaz ID Bilgisi) yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.

Açık Rıza Geri Alma Hakkı

Açık rızanız, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5/1 maddesine dayanmaktadır ve tıpkı verilmesinde olduğu gibi geri alınmasında da özgür iradeye tabidir. Ancak, geri alma işleminin sadece ileriye yönelik sonuç doğuracağını, geçmiş işlemeler adına bir değişiklik yaratmayacağını belirtmek isteriz. 

Vermiş olduğunuz onayı (açık rızayı) geri almak için kisiselveri@vepsikolog.com adresinden VePsikolog ile iletişime geçebilirsiniz. 

Açık rızamı geri çektiğim takdirde bundan önce onayıma dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyeceği,

Onayım kapsamında işlenen verilerimin KVKK Aydınlatma Metninde belirtilen saklama süresince muhafaza edilmeye devam edileceği,

hususlarında bilgilendirildim. (KVKK m.7)

 

▢ Açık onay formunda belirtilen kişisel verilerimin reklam, pazarlama ve ticari iletişim amacıyla işlenmesine ve bu amaçla Ve Psikolog tedarikçileri ile paylaşılmasına açık onay veriyorum.

 

Aydınlatma metnine ve çerez politikasına www.vepsikolog.com adresinden ulaşabilirsiniz.