"Sen adım at, ben yanındayım."

KVKK Aydınlatma Metni

İş bu Aydınlatma Metni, www.vepsikolog.com (Bundan sonra "site” olarak anılacaktır.) internet sitesi ile alakalı olarak Kişisel Veri Sahipleri’nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan, Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 

 • hangi kişisel verilerin toplandığı, işlendiği,
 • kişisel verilerinizi hangi amaçla topladığı, işlediği,
 • kişisel verilerinizi kimlerle paylaştığı,
 • kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin verilerinizi nasıl sakladığı ve koruduğu ve
 • Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın kapsamı.

konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu Aydınlatma Metninin amaçları kapsamında, “Kişisel Veri” ile tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireye ilişkin bilgiyi ve “İşleme” ile Kişisel Veriye ilişkin toplama, izni geri çekme, ulaşma, kullanma, paylaşma, saklama ve imha gibi işlemleri ifade edeceğiz.

1. Tanımlar ve Kısaltmalar

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

Şirket veya Ve Psikolog: Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini, 

Kişisel Veri: Gerçek kişiye ait olan ve onu tanımlanabilir kılan her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

İnternet Sitesi/Site: www.vepsikolog.com ‘u ifade eder.

 

2. İşlenen Kişisel Veriler, İşlenme Amacı, Veriyi İşleyen ve İşlenme Süreleri

İşbu KVKK Aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 de belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Aşağıda tabloda yer alan kişisel verileriniz belirtilen amaçlarla, belirtilen birimler aracılığıyla ve yine belirtilen sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz başta Türk Borçlar Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata uyum kapsamında ve hizmet sözleşmesi kapsamında Ve Psikolog’un tâbi olduğu yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması, Ve Psikolog’un bir hakkını tesis etmesi, kullanması veya koruması için işlenecektir. İşbu verilerin işlenmesi, KVKK’nın 5/2 maddesinin (a), (c), (ç) ve (e) bentleri uyarınca gerçekleşmekte olup, açık rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

 

Veri İşleyen Kişisel Veri İşleme Amacı Saklama Süresi
İdari Birim Ad, Soyad İlgili mevzuata uyum ve hizmet sözleşmesi kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.
Danışan Destek Birimi, Operasyon Birimi, Teknik Birim Telefon numarası, E-posta adresi İlgili mevzuata uyum ve hizmet sözleşmesi kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve acil durumlarda iletişim amacıyla Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.
İdari Birim, Veri Analisti IP Bilgisi İlgili mevzuata uyum ve hizmet sözleşmesi kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.
İdari Birim, Veri Analisti Cihaz ID Bilgisi İlgili mevzuata uyum ve hizmet sözleşmesi kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.
Danışan Destek Birimi Dava dosyası (Kimlik bilgileri, adres bilgisi) Uyuşmazlık halinde taraflardan birinin diğerine karşı yasal yollara başvurması halinde oluşacak dava ve icra dosyalarının takibi, tahsil edilemeyen ürün bedelleri ve lisanssız yazılım kulanımlarının takibi amacıyla yapılan hukuki işlem ve tedbirler Yargılama süresinin sonundan itibaren on (10) yıl
Danışan Destek Birimi Dava dosyası (Uyuşmazlık konusu ve buna ilişkin her türlü bilgi, belge) Uyuşmazlık halinde taraflardan birinin diğerine karşı yasal yollara başvurması halinde oluşacak dava ve icra dosyalarının takibi, tahsil edilemeyen ürün bedelleri ve lisanssız yazılım kulanımlarının takibi amacıyla yapılan hukuki işlem ve tedbirler Yargılama süresinin sonundan itibaren on (10) yıl

 

Sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla Kişisel Verilerin toplanması.

 

Veri İşleyen Kişisel Veri İşleme Amacı Saklama Süresi
Danışan Destek Birimi E-posta adresi Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama amacıyla Hizmet süresi boyunca
Yazılım Ekibi IP Bilgisi Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama amacıyla Hizmet süresi boyunca
Yazılım Ekibi Cihaz ID Bilgisi Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama amacıyla Hizmet süresi boyunca

 

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1. maddesine dayanmaktadır.

 

Ve Psikolog, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.

 

Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerin toplanması.

 

Ve Psikolog websitesine başvuru aşamasında ad, soyad bilgilerinizi paylaşma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Platforma takma isim ile kayıt olabilirsiniz.

 

Veri İşleyen Kişisel Veri İşleme Amacı Saklama Süresi
Danışmanlar Yaş, daha önce psikolojik destek alınıp alınmadığı, terapiye gelinme sebebi, yaşanılan durum belirtileri, sıklığı, derecesi, kısıtlanılan aktiviteler, uyku düzeni) Danışmanlara, danışan hakkında bilgi vermek amacıyla Danışan kendi üyeliğini silene kadar ve sildikten sonraki 10 senelik süreç boyunca

 

Yukarıda anılan Kişisel Verileriniz, Ve Psikolog’un sizin bilgilerinizi görüşme öncesinde psikolojik danışmana aktararak aranızda hızlı bir iletişimi sağlaması ve birbirinize uygunluğunuzu anlama amaçlı açık onayınıza dayanılarak işlenmektedir.

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6/2. maddesine dayanmaktadır.

Ve Psikolog, görüşme öncesinde psikoloğunuzu bilgilendirmek ve görüşmenizin daha verimli geçebilmesi adına Site üzerinde hizmet almak istediğiniz konuya, ruhsal durumunuza, uyku durumunuza, psikolojik destekten beklentilerinize ilişkin sorular sormaktadır. Bu sorulara yanıt vermek tamamen özgür iradenize bağlıdır ve yanıtlamadığınız taktirde hizmet almanızı hiç bir şekilde engellemeyecektir. Bu sorulardan birine veya bir kaç tanesine cevap vermeniz durumunda doğrudan açık onayınız kapsamında işlenecektir. Böyle bir durumda hassas verileriniz yalnızca hizmet aldığınız psikolog ve/veya Ve Psikolog tarafından işlenecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz hiçbir koşulda, yönlendirildiğiniz psikolog dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verilerinizin Ve Psikolog ve/veya tedarikçileri tarafından bu amaçlarla işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızın Ve Psikolog’a iletmenizin ardından Ve Psikolog ve/veya tedarikçileri verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir.

Ancak onayı geri çekme, önceden verdiğiniz onay ve onaylarınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Ve Psikolog, yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgileri muhafaza etmeye devam edecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

Belirtilen kişisel veriler, tablolarda “Veri İşleyen” kolonunda gösterilen ilgili departman aracılığıyla doğrudan veri sahibinden toplanmaktadır ve Ve Psikolog’un hizmet aldığı üçüncü şahısların sunucularında saklanmaktadır.

4. Saklanma Süresi

Belirtilen kişisel verileriniz yukarıdaki tabloda "Saklama Süresi” başlığı altında belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Kişisel Verileriniz, bu sürenin sonunda ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde “Veri İşleyen” kolonunda belirtilen ilgili departman aracılığıyla doğrudan veri sahibinden toplanmakta, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veriler www.vepsikolog.com, E-mail, çağrı merkezi gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Veri Sorumlusu’ nun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.

6. Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama

Ve Psikolog, yukarıda belirtilen verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan, 

I. sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak Ve Psikolog içindeki teknik destek birimleri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri ve mali müşavirler, başta hizmet alınan psikologlar olmak üzere tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara, ve

II. emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile ; iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunları uyarınca görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu dahil kamu kurum ve tüzel kişilerine , kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

aktarabilir veya açıklayabilir.

Açık rızanız kapsamında paylaştığınız ruh sağlığı verileri gibi özel nitelikli kişisel veriniz doğrudan açık onayınız kapsamında işlenmektedir. Böyle bir durumda hassas verileriniz hizmet aldığınız psikolog ve/veya Ve Psikolog’un sözleşmeli olduğu hizmet sağlayıcı çağrı merkezi tarafından işlenecektir. Ve Psikolog kapsamında paylaştığınız Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz’e yalnızca Ve Psikolog’un yetkilendirdiği kişiler ulaşabilecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz hiçbir koşulda, anılan kişiler dışındaki kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Web sitemiz başka sitelere link verebilir. Bu web bağlantıları üzerinden eriştiğiniz diğer web site veya uygulamalarda herhangi bir kontrolümüz olmaması gerekçesiyle, sorumluluğumuzunda olmadığını bilmelisiniz. 

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2 (a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

7. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Device ID ve IP bilgisine ilişkin kişisel verileriniz yurt dışında 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan ve web analiz hizmeti alınan Google Analytics ile paylaşılmaktadır. Kayıt sırasında alınan ve psikolojik danışmanlık sürecine ilişkin kişisel verileriniz yurt dışında, merkez adresi Frankfurt Almanya adresinde bulunan AWS Cloud ve MongoDB Atlas adlı bulut sisteminde depolanmaktadır. Videolu görüşme sistemimizi 675, Creekside Way, Campbell, California 95008, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan Jitsi görüntülü görüşme firması 8×8' den sağlamaktayız ve görüşme süreleri, saatleri anonim biçimlerde, kişisel bilgilerinizi içermeden paylaşılmaktadır. Kurum e-posta adreslerimiz üzerinden bizimle bağlantıya geçmeniz veya bizim sizinle bağlantıya geçmemiz durumunda 2550, North Loop W., Suite 4006 Houston, TX 77092, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan Cpanel firmasından e-posta hizmeti almamız sebebiyle, e-posta iletişimimiz cPanel'in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanacaktır. Yardım-destek butonu işlevleri üçüncü parti bir uygulama olan, 187 East Warm Springs Rd, SB298 Las Vegas, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri 89119 adresinde bulunan Tawk.to tarafından sağlanmaktadır. Tawk.to sizden e-mail veya sosyal medya hesaplarınızla kolay giriş yapmanızı önerebilir ancak bu tamamen sizin takdirinizdedir. Tawk.to  sadece sosyal medya veya e-mail hesabınızda kullandığınız isim-soyisim ve e-mail adresinizi tarafımıza  aktarmaktadır. İşbu Aydınlatma Metninin kabul etmeniz halinde kişisel verilerinizin yurtdışı tabanlı bulut sisteminde muhafaza edilmesine ve bu suretle yurtdışına aktarımına açık onay vermiş sayılacaksınız. 

Bu paylaşımlar KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak gerçekleşmektedir.

Bununla beraber, size ulaşım sağlamak adına e-posta servisi olarak Gmail ve cPanel (webmail) kullanmaktayız. Gmail üzerinden gerçekleştirdiğimiz iletişim içerik ve detayları Gmail’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanmaktadır. cPanel (webmail) üzerinden gerçekleştirdiğimiz iletişim içerik ve detayları da cPanel’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanmaktadır. 

8. Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Kişisel veri sahipleri, Şirket’le paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel veri sahibi, Şirkete kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin Şirket tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.

8.2. KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme  (m. 11/(a), (b)), (b),
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c),
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in "Ferah Mah. Gökhan Sk. Ekşioğlu Çamlıca Sitesi Blok No: 59B/14, Üsküdar/İstanbul" adresine ulaştırabilir.

Şirket, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

Şirket İletişim Bilgileri:

Veri Sorumlusu: Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Mersis No: 0924099065200001

Adres: Ferah Mah. Gökhan Sk. Ekşioğlu Çamlıca Sitesi Blok No: 59B/14, Üsküdar/İstanbul

E-Posta: kisiselveri@hiwellapp.com

Talebiniz halinde Hiwell her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda aydınlatma metnini güncelleyebilir. Güncel aydınlatma metnine her zaman https://www.vepsikolog.com/kvkk adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

Gizlilik Politikamıza ve Çerez Politikamıza https://www.vepsikolog.com adresinden ulaşabilirsiniz