"Sen adım at, ben yanındayım."

Mesafeli Satış Sözleşmesi

UYARI:

İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta çıktı alarak okuyunuz. İnternet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI

Ticari Unvanı:  Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Adresi: Ferah Mah. Gökhan Sk. Ekşioğlu Çamlıca Sitesi Blok No: 59B/14, Üsküdar/İstanbul

Satıcı E-Posta Adresi: bilgi@vepsikolog.com

İnternet Sitesi: www.vepsikolog.com

 

ALICI

Adı – Soyadı:

Tc Kimlik No:

Vergi Dairesi:

Vergi Numarası:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

MADDE 2 – TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Psikolojik danışman, psikolog ve klinik psikologları,

DANIŞMAN SAYFASI: SATICI'nın hizmetleri hakkında bilgi sunduğu profil sayfası

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: Hizmet sağlayıcı kurumu,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

MADDE 3 – KONU

İşbu Satış Sözleşmesi'nin konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu satış sözleşmesi formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. İşbu sözleşme tarafları, Sözleşme konusu hizmetin satışında Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.’nin taraf olmadığını ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşme aynı zamanda ALICI’nın, aracı hizmet sağlayıcı olan Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.’ye ait www.vepsikolog.com üzerinden, SATICI’ya ait hizmeti satın aldığı, HİZMET'in satış ve sağlanma şeklinin belirlendiği sözleşmedir. 

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1 HİZMET'in temel özellikleri HİZMET SAĞLAYICI’ya ait www.vepsikolog.com internet sitesinde SATICI’nın oluşturduğu DANIŞMAN SAYFASI'nda yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini ve kampanyaları HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinden inceleyebilirsiniz. 

4.2 Listelenen ve SİTE'de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve koşullar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. İlan edilen fiyat ve koşullar HİZMET SAĞLAYICI kurum tarafından belirlenir ve değiştirilebilir. SATICI’nın ALICI'nın herhangi bir onayına ihtiyacı yoktur. Süreli olarak veya kampanya olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3 Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı HİZMET SAĞLAYICI’ya ait www.vepsikolog.com internet sitesinde güncel haliyle gösterilmektedir.

MADDE 5- ÖDEME

Ödemeler, Iyzico uygulaması üzerinden kredi kartı/banka kartı ile peşin, Havale/EFT yoluyla yapılır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

ALICI, 7 (yedi) gün içinde veya SİTE’de sunulan Hizmet’e ilişkin olarak alınan randevu saatinden 24 saat öncesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeden ve bir ceza ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, SİTE’de sunulan Hizmet’e ilişkin olarak alınan randevu saatine 24 saatten daha az bir süre kala ALICI tarafından iptal edilen HİZMET’in (Kaza, hastalık, vefat, doğal afet vb. acil durumlar haricinde) ücretini ödemekle yükümlüdür. ALICI, SATICI’dan HİZMET almayı talep ettiğinden, sözleşmenin konusu HİZMET sağlamaktadır. Cayma hakkı, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar.

SATICI, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. ALICI, cayma hakkında gerektiği şekilde bilgilendirilmezse cayma hakkını 7 (yedi) günlük süreye bağlı değildir. Bu süre her türlü cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

ALICI’nın cayma hakkının kullanma iradesini içeren bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak SATICI’ya yöneltilmesi gerekmektedir. SİTE üzerinden ALICI’lara cayma hakkı sunulması durumunda, SATICI ALICI’ların iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına dair teyit bilgisini derhal ALICI’ya iletecektir.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlatan HİZMET’lerde ve elektronik ortamda anında ifa edilen HİZMET’lerde cayma hakkı kullanılmaz.

ALICI, SİTE üzerinden randevu talebinde bulunup, istediği gün ve saatte herhangi bir SATICI'dan randevu alabilmektedir. ALICI, bu şekilde randevu almış olup, kararlaştırılan gün ve saatte SATICI ile görüşmeye katılmak istemezse, terapi saatinden 24 saat öncesine kadar sözleşmeden cayabilir ya da randevuyu değiştirebilir. Ancak anlık alınan randevuda sunulan hizmetlerde ALICI’lar cayma hakkını kullanamazlar. Alınan anlık randevularda alınan seans ücreti hiçbir saatte iade edilmez. ALICI’nın gelecek tarihli almış olduğu randevularda ise en fazla iki defa seansı iptal etme hakkı vardır. İki defa seans iptal eden danışan tekrardan aynı profil ve bilgiler üzerinden seans iptal edemez. Aynı şekilde danışan aynı profil üzerinden en fazla üç defa seans iptal etme hakkına sahiptir. Seans açığa alma koşullarında 24 saat öncesinde kadar sözleşmeden cayabilir. Dördüncü kez oturumu açığa almak istediğinde bu talebi kabul edilmez.

Söz konusu HİZMET’le ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluk SATICI’ya aittir. SİTE’nin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. SATICI, sözleşme konusu HİZMET’in internet sitesi üzerinden belirli koşullarla sunulmasından sorumludur. ALICI, talep ve şikayetlerini site yönetimine iletebilir.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, SATICI’nın SİTE üzerindeki Hizmet’lerine yönelik sunduğu her çeşit bilgi/reklam/açıklama ile bir bütün olup ALICI ve SATICI arasında yapılan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. ALICI, Ön Bilgilendirme Formu ve SATICI ile akdedeceği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki Hizmet’e ilişkin bilgiler nedeniyle her türlü talebini tüketici mevzuatı kapsamında SATICI’ya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.

ALICI ve SATICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında SİTE’nin mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu, SATICI ve ALICI tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu HİZMET’le ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu HİZMET’in sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun SATICI’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. ALICI, SATICI’nın satışa sunduğu HİZMET’lere ilişkin bedellerin SATICI nam ve hesabına tahsil edilmesi konusunda münhasır olarak SİTE’nin yetkilendirdiğini kabul etmektedir. Bu yetkilendirmenin SATICI tarafından iptal edilmesi halinde SİTE, Ve Psikolog Danışmanlık Sözleşmesi’ni feshetme ve SATICI’nın SİTE üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. ALICI, Hizmet’lere ilişkin ödemeyi SİTE’ye yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

SATICI, sipariş konusu HİZMET’in yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, ödeme sağlayıcı tarafından belirlenen süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI ve SATICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklı doğabilecek ihtilaflardan dolayı SİTE’nin, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Üyelik Sözleşmesi, Danışmanlık Sözleşmesi ve SİTE’deki diğer kurallar kapsamında, SİTE’nin söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

HİZMET ile ilgili ALICI’nın herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde, ALICI bu durumdan SATICI’nın sorumlu olacağını ve SITE’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, SİTE üzerinden yapılacak satışlar ile ilgili ALICI’nın yapacağı ödemelerin, kendi adına SİTE tarafından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ön Bilgilendirme Formu’na konu HİZMET'den kaynaklanan ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edilmiştir.