"Sen adım at, ben yanındayım."

Gizlilik Politikası

Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası olan işbu Gizlilik Politikası, (“Politika”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“KVKK”) uyarınca hangi kişisel verilerinizin işleneceği, kişisel verilerinizin ne şekilde korunacağı ve haklarınıza ilişkin siz kullanıcılarımızı bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.

Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”, “Ve Psikolog” veya “Biz”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla siz kullanıcıların (“Kullanıcı”, “Siz”) kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve www.vepsikolog.com (Site) sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamak adına azami çabayı sarf ediyoruz.

www.vepsikolog.com adresinden erişilen web sitesi aracılığıyla Sözleşmede düzenlenen, Şirketimizce Size sunulan hizmetleri kullanmanız işbu Politikanın tarafınızca kabul edilmesi şartına bağlıdır. 

İşbu Politikada kullanılan “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Ve Psikolog, kişisel verilerinizi KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde

⦁ hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

⦁ paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

⦁ belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

⦁ işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

⦁ ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde

işleyecektir.

Siteye erişerek ve siteyi kullanarak Ve Psikolog’un Gizlilik Politikası’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer işbu Politika şartlarını ve Site koşullarını onaylamıyorsanız, Site’yi kullanmamanız gerekir. 

1. Verilerin Gizliliği ve Korunması

Öncelikle kayıtlı kişisel bilgilerinizin hiçbir şekilde satılamayacağı, kiralanamayacağı ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile karşılıklı değiştirilemeyeceğini belirtmek isteriz. Bununla beraber, sitemiz tarafından toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda ve SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme tekniği ile şifrelenerek korunmaktadır. Ve Psikolog, ortamdaki bilgileri korumak için yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır. Ancak buna rağmen internet ortamında hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamayacağını bilmelisiniz. Bu sebeple Ve Psikolog, güvenlik ile ilgili konularda bir garanti vermemektedir. Ve Psikolog, üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz. 

2. İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı

Toplanan bilgilerin kişisel olmayan derleme bilgiler (genellikle kişisel tanımlama bilgileri ile bağlantılı olmayan IP adresleri olarak alınan, "ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız" gibi genel bilgiler) ve kişisel bilgiler (belirli bir hizmet alma amacıyla, rızanız olarak paylaştığınız çeşitli bilgiler) olarak 2 kısım içinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Web sitemiz aracılığıyla kullanıcılarımızdan aldığımız kişisel veriler ve verileri işleme amacımız:

⦁ Email: Kimliğinizi doğrulamak, sistem kaydınızı oluşturmak, seanslarınızı hatırlatmak, seans değişiklikleri hakkında haberdar etmek, psikoloğunuzdan gelen mesajları bildirmek, kampanyalar ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, oluşan veya oluşabilecek problemler ile ilgili yardım sağlamak ve sorun gidermek, sitemizde bulunan testleri çözdüğünüz takdirde sonuçlarını size ulaştırmak. 

⦁ Formdaki cevap verme zorunluluğunuz olmayan sorulara (yaş, daha önceden psikolojik destek alıp almadığınız, terapi alma sebebiniz, yaşadığınız belirtiler, sıklığı, derecesi, kısıtlandığınız aktiviteler, uyku düzeniniz ve eklemek istediğiniz diğer kişisel bilgiler) kendi rızanız ile verdiğiniz yanıtlar: Psikolog ile yapacağınız görüşme öncesinde psikoloğunuza ön bilgi sağlamak ve bu sayede seçtiğiniz psikolog ile uygunluğunuzun anlaşılması ve görüşme içerisinde zaman kazanmanız.

⦁ Telefon numarası (İsteğe bağlı): Seanslarda teknik problem yaşadığınızda size ulaşabilmek için.

⦁ Device id: Mesaj gönderebilmemiz, servis güncellemeleri ve hatalar hakkında bilgilendirme yapabilmemiz adına. 

⦁ İsteğe bağlı olarak paylaştığınız özel nitelikli kişisel verileriniz doğrudan açık rızanız kapsamında işlenmektedir. Paylaşım yapmayı tercih etmeniz durumunda Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz yalnızca hizmet aldığınız psikolog ve/veya Ve Psikolog’un yetkili çalışanları tarafından görüntülenebilecek/işlenecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz hiçbir koşulda, anılan kişiler dışındaki, üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

⦁ IP Bilgisi: Lokasyon bazlı ödeme sisteminde ayarlama yapmak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların çözülmesi, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve demografik bilgi toplamak amacıyla kullanabilmektedir. 

⦁ Sitemizde çerez verileri kullanılmaktadır. Sistem kullanıcı ve ziyaretçilerine ait sistem yönetimi, istatistik ve “back up” uygulamalarının gerektirdiği bilgiler sunucularımızda otomatik olarak depolanacaktır. Bu verilerin arasında web sitesi ve mobil uygulamanın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, sitemizi bulmak için kullandığınız arama sözcükleri bulunmaktadır. Bu verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye “Çerez Politikası” metninden ulaşabilirsiniz. 

⦁ Web sitesine üyeliğiniz sırasında sizden talep edilen e-posta adresiniz ile IP ve Device ID bilgileriniz açık rızanızın varlığı halinde sizinle ticari iletişim kurmak amacıyla da işlenebilir. Verilerinizin sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla işlenmesi KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanmaktadır. 

⦁ Sitemiz, banka veya kredi kartı ile ödeme yapan kart sahiplerinin kredi kartı bilgilerini hiçbir şekilde sistemde saklamamaktadır. Sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır, provizyon sonrası sistemden silinir. 

 

Danışmanlık hizmeti almanızın ardından hizmet bedelinin size yansıtılabilmesi ve sizden tahsil edilebilmesi için isim, soy isim ve fatura adresi bilgileriniz psikoloğunuzla paylaşılacaktır. 

Satın alınan hizmetin ödenmesi için ilgili üçüncü kişi ödeme hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Site üzerinden psikoloğunuz ile gerçekleştirdiğiniz mesajlaşmalarınız şifreleme yöntemiyle kilitli şekilde korunmakta ve görüntülü görüşmeleriniz ise kesinlikle kayıt altına alınmamaktadır. 

 

Sitemizde bir web analiz servisi olan Google Analytics’i kullanmaktayız. Bu kullanım sebebi ile web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman, tarama davranışınız istatistiki olarak ve özellikle çerezler ve analiz yazılımı kullanmak suretiyle analiz edilebilecektir. Tarama davranışınız genel olarak anonim olarak analiz edilmektedir ve sizi izlemek için kullanılmamaktadır. Belirli aletleri kullanmaksızın bu türden bir analize itiraz edebilirsiniz veya bu türden bir analizi önleyebilirsiniz.

 

Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik bulunmakta olan Google LL şirketi tarafından temin edilmektedir.

 

Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verilerinizin Ve Psikolog ve/veya tedarikçileri tarafından bu amaçlarla işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bunu sistem üzerinden kendiniz gerçekleştirebilir veya site yetkililerinden talep edebilirsiniz. Ancak bu geri çekme, önceden verdiğiniz onay ve onaylarınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. 

 

2.1. İşlemenin Dayandığı Hukuki Sebepler

 

Veri işleme, Platformlar aracılığıyla hizmet satın alınması, müşteri hizmetleri ve desteğinden yararlanılması amacıyla KVKK’nın 5/2 maddesinin

⦁ (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen sebeplere,

⦁ (c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olmasına,

⦁ (ç) bendi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla vepsikolog’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına, ve

⦁ (e) bendi uyarınca Ve Psikolog’un bir hakkını tesis, korumak ve kullanmak için zorunlu olması haline

dayanmaktadır.

 

İşbu verilerin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu itibarla yararlanılan hizmetin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı belirtiriz.

Ve Psikolog, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.

 

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarımı

 

Ve Psikolog, yukarıda belirtilen verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan, 

I. sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak Ve Psikolog içindeki teknik destek birimleri başta olmak üzere ilgili birimler, bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri ve mali müşavirler, başta hizmet alınan psikologlar olmak üzere tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara, ve

II. emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile ; iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunları uyarınca görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu dahil kamu kurum ve tüzel kişilerine , kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına

aktarabilir veya açıklayabilir.

 

Açık rızanız kapsamında paylaştığınız ruh sağlığı verileri gibi özel nitelikli kişisel veriniz doğrudan açık onayınız kapsamında işlenmektedir. Böyle bir durumda hassas verileriniz hizmet aldığınız psikolog tarafından işlenecektir. Ve Psikolog kapsamında paylaştığınız Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz’e yalnızca Ve Psikolog’un yetkilendirdiği kişiler ulaşabilecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz hiçbir koşulda, anılan kişiler dışındaki kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 

www.vepsikolog.com başka sitelere link verebilir. Bu web bağlantıları üzerinden eriştiğiniz diğer web site veya uygulamalarda herhangi bir kontrolümüz olmaması gerekçesiyle, sorumluluğumuzun da olmadığını bilmelisiniz. 

 

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

 

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

 

4- Kişisel Verilerin Yurt Dışından Erişimi

 

Device ID ve IP bilgisine ilişkin kişisel verileriniz yurt dışında 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan ve web analiz hizmeti alınan Google Analytics ile paylaşılmaktadır. Kayıt sırasında alınan ve psikolojik danışmanlık sürecine ilişkin kişisel verileriniz yurt dışında, merkez adresi Frankfurt Almanya adresinde bulunan AWS Cloud ve MongoDB Atlas adlı bulut sisteminde depolanmaktadır. Videolu görüşme sistemimizi 675, Creekside Way, Campbell, California 95008, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan Jitsi görüntülü görüşme firması 8×8' den sağlamaktayız ve görüşme süreleri, saatleri anonim biçimlerde, kişisel bilgilerinizi içermeden paylaşılmaktadır. Kurum e-posta adreslerimiz üzerinden bizimle bağlantıya geçmeniz veya bizim sizinle bağlantıya geçmemiz durumunda 2550, North Loop W., Suite 4006 Houston, TX 77092, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan Cpanel firmasından e-posta hizmeti almamız sebebiyle, e-posta iletişimimiz cPanel'in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanacaktır. Yardım-destek butonu işlevleri üçüncü parti bir uygulama olan, 187 East Warm Springs Rd, SB298 Las Vegas, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri 89119 adresinde bulunan Tawk.to tarafından sağlanmaktadır. Tawk.to sizden e-mail veya sosyal medya hesaplarınızla kolay giriş yapmanızı önerebilir ancak bu tamamen sizin takdirinizdedir. Tawk.to  sadece sosyal medya veya e-mail hesabınızda kullandığınız isim-soyisim ve e-mail adresinizi tarafımıza  aktarmaktadır. Bununla beraber, size ulaşım sağlamak adına e-posta servisi olarak Gmail ve cPanel (webmail) kullanmaktayız. Gmail üzerinden gerçekleştirdiğimiz iletişim içerik ve detayları Gmail’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanmaktadır. cPanel (webmail) üzerinden gerçekleştirdiğimiz iletişim içerik ve detayları da cPanel’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklanmaktadır. 

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini kabul etmeniz halinde kişisel verilerinizin yurtdışı tabanlı bulut sisteminde muhafaza edilmesine ve bu suretle yurtdışına aktarımına açık onay vermiş sayılacaksınız. 

Bu paylaşımlar KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayalı olarak gerçekleşmektedir.

 

5- Kişisel Verilerin Saklama Süresi ve İmhası

 

Aydınlatma Metni’nde aksi belirtilmediği sürece, hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren, 10 (on) yıllık saklama süresinin sonuna kadar kişisel verileriniz saklanacaktır. Bu veriler, hizmet süresi sonunda pazarlama amacıyla sizinle iletişime geçmek üzere kullanılmayacaktır. Bu sürelerin sonunda ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Daha detaylı bilgiye, kullanıcılar, çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler ve yöneticiler için hazırladığımız KVKK Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.

 

6- Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

 

Sistem üzerinden bilgilerinizi güncelleyebilir ve Ve Psikolog yetkililerinden kişisel verilerinizin güncellenmesini talep edebilirsiniz. www.vepsikolog.com gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğinde değişiklikler yapabilir. Değişen Gizlilik Politikası www.vepsikolog.com internet sitesinde ilan edilecektir. Gizlilik Politikası’nın en güncel haline https://vepsikolog.com/sozlesmeler/gizlilik-politikasi adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası’nın değiştirilmesinden sonra Site’nin hizmetlerini kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Site’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

7- Haklarınız

 

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek (m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

 

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi kisiselveri@vepsikolog.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Ve Psikolog, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Veri Sorumlusu: Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Mersis No: 0924099065200001

Adres: Ferah Mah. Gökhan Sk. Ekşioğlu Çamlıca Sitesi Blok No: 59B/14, Üsküdar/İstanbul

E-Posta: kisiselveri@vepsikolog.com

iletişime geçebilirsiniz.

 

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: https://www.kvkk.gov.tr adreslerinden ile iletişime geçiniz.

Çerez Politikamıza www.vepsikolog.com adresinden ulaşabilirsiniz.