"Sen adım at, ben yanındayım."

Kullanıcı Sözleşmesi

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu "Kullanım Şartları Sözleşmesi"ni dikkatlice okuyunuz. Siteye erişiminiz tamamen bu SÖZLEŞME'yi kabulünüze ve bu SÖZLEŞME ile belirlenen şartlara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen siteye erişiminizi sonlandırınız. Siteye erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde tarafımızca, bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul ettiğinizin varsayılacağını lütfen unutmayınız.

https://www.vepsikolog.com web sitesi, Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yönetilmekte olup, bundan sonra SİTE olarak anılacaktır. İşbu siteye ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmasından itibaren yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı, tek taraflı olarak SİTE'ye aittir ve SİTE üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.

TANIMLAR

VE PSİKOLOG: Ve Psikolog Danışmanlık Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini tanımlamaktadır.

SİTE: www.vepsikolog.com domain adına sahip internet sitesidir.

ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslardır.

ÜYE DANIŞAN: Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun için kişi, kurum, ürün ve hizmet bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlardır.

DANIŞMAN: Ve Psikolog sitesi aracılığıyla psikolog ve psikolojik danışman sıfatına haiz olduğunu beyan eden ve bu beyanlarını resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) ispatlamış kişileri ifade etmektedir.

KULLANICI: Siteyi kullanan tüm ziyaretçi, danışan ve danışman kullanıcılarının genel tanımıdır.

VE PSİKOLOG DANIŞAN ÜYELİK HESABI: Danışan Üyenin, münhasıran kendisi tarafından belirlediği ve kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile internet sitesi içerisinde bulunan içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üye”lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili verileri görüntüleyebildiği, “İnternet Sitesi” içerisinde arama yapabildiği, “ danışman” profillerini görüntüleyebildiği, hizmet aldığı, hakkında yorum yapabildiği ve yapılan yorumları görüntüleyebildiği, “danışman”lardan online terapi randevusu alabildiği, “SİTE”de bulunan yazılı, görsel ve işitsel içeriklerden yararlanabildiği “SİTE” üzerinden erişilen “ÜYE DANIŞAN”a özel internet sayfası.

VE PSİKOLOG HİZMETLERİ (KISACA “HİZMET”): “İnternet Sitesi” içerisinde “Tüm Üye”lerin veya KULLANICI'ların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “VE PSİKOLOG” tarafından ortaya konulan uygulamalar.

ONLİNE TERAPİ: “ÜYE DANIŞAN” ile “DANIŞMAN” arasında yapılan, çevrimiçi olarak, süresi ve ücreti “VE PSİKOLOG” tarafından belirlenen, “UZMAN” ve “ÜYE DANIŞAN” tarafından birlikte tarih ve saatinin belirlendiği, “VE PSİKOLOG” tarafından altyapı hizmetlerinin sunulduğu görüşmeyi ifade eder.

ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ: VE PSİKOLOG’un anlaştığı ödeme aracısıyla ÜYE DANIŞAN'ın satın aldığı hizmetin işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak sağlanan çevrimiçi ödeme hizmetini.

ONLİNE ÖDEME HESABI: Online Ödeme Sistemi Hizmeti’nin ifa edilmesi için, VE PSİKOLOG'un işbirliği yaptığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimindeki Ödeme Kuruluşu olan İyzico tarafından yönetilen Pazar Yeri adlı ödeme sisteminin bağlı olduğu koruma hesabını.

VE PSİKOLOG VERİTABANI: “İnternet Sitesi” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “VE PSİKOLOG”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

İÇERİK: “SİTE”de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya,çizim, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

SÖZLEŞME: VE PSİKOLOG kullanım sözleşmesi ve gizlilik sözleşmesini.

KANUN: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu.

YÖNETMELİK: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

 

1. İşbu SÖZLEŞME "VE PSİKOLOG" ile VE PSİKOLOG'dan hizmet alma talebini "SİTE" vasıtası ile ileten "KULLANICI" arasında düzenlenmiştir. 

2. KULLANICI, SİTE üzerinden hizmet alma talebini ileterek bu kullanım SÖZLEŞME'sinin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI'nın VE PSİKOLOG üzerinden hizmet alabilmesi için kullanım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmesi gerekmektedir.

3. Bu SÖZLEŞME ile; KULLANICI'nın SİTE’den alacağı danışmanlık hizmetlerinin esasları belirlenir. VE PSİKOLOG bu hizmetleri sağlarken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Platform Esasları Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklere riayet eder. KULLANICI'lar da bu SÖZLEŞME'yi kabul etmekle mevzuata uygun davranacaklarını kabul etmiş sayılırlar. KULLANICI'ların DANIŞMAN'lar ile VE PSİKOLOG sitesini devreden çıkararak yürüttüğü işlemler ve/veya VE PSİKOLOG tarafından onaylanmamış tüm işlemler bu kullanım sözleşmesinin kapsamı dışındadır. Bu konuda VE PSİKOLOG bir sorumluluk kabul etmemektedir.

4. SİTE, danışan ve danışmanları çevrimiçi platformda bir araya getirir. SİTE'nin amacı, ÜYE DANIŞAN'ların sitenin belirlediği paket ücretlerini karşılamasının karşılığı olarak DANIŞMAN'lardan psikolojik destek ve danışmanlık almaları amacıyla elektronik ortam sağlamaktır. 

5. VE PSİKOLOG, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. üyenin SÖZLEŞME konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

6. Tüm taraflar (ÜYE DANIŞAN, DANIŞMAN, SİTE) kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen herhangi bir paylaşım veya tutum içerisinde olmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘SİTE’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. 

7. VE PSİKOLOG aracı hizmet sağlayıcı olarak, danışan ve danışman arasındaki hiçbir talep veya uyuşmazlığın tarafı veya sorumlusu değildir. Danışmanlık süreci içerisinde geçen tüm durumlarda sorumluluk danışan ve danışman arasındadır. VE PSİKOLOG bu ve bunun gibi hususların yerine getirilip getirilmediğini denetleme yükümlülüğü altında değildir. SİTE'de yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için SİTE'ye üye olmak gereklidir. SİTE'ye üye olmak için kullanım ve gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi gerekmektedir. DANIŞMAN'lara soru sorabilmek, çevrimiçi görüşme yapabilmek, danışmanlık alabilmek ve ONLİNE TERAPİ yapabilmek için üyelik şarttır.

8. ÜYE DANIŞAN siteye kaydolurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. 18 yaş altı ziyaretçiler danışan olarak hizmet alamaz. Aynı şekilde DANIŞMAN tarafından danışanın intihar gibi düşünce veya eylem içinde olduğu yönünde VE PSİKOLOG'a bilgi verilmesi halinde, üyelik kabul edilmez yahut daha sonradan anlaşılırsa üyelik derhal sonlandırılır. Kişisel bilgileri hakkında yanlış bilgi vererek ONLİNE TERAPİ alan kişiler hakkında VE PSİKOLOG'un her türlü yasal işlem yapma hakkı mahfuzdur. ONLİNE TERAPİ esnasında ÜYE DANIŞAN'ın 18 yaşından küçük ya da ONLİNE TERAPİ alması önerilmeyen kişilerden olduğuna ilişkin DANIŞMAN tarafından VE PSİKOLOG'a bilgi verilmesi halinde ‘SİTE’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. 

9. ÜYE DANIŞAN, DANIŞMAN'ların ONLİNE TERAPİ esnasında kendisine vereceği bilgi ve tavsiyelerin VE PSİKOLOG'u ya da siteyi bağlamadığını, yalnızca DANIŞMAN'ın kişisel görüşleri olduğunu kabul eder. Sitenin ÜYE DANIŞAN'ın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle DANIŞMAN'ın / üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüşler nedeniyle ÜYE DANIŞAN'ın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. VE PSİKOLOG, ÜYE DANIŞAN verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

10. Kanun ve yönetmelik gereği ÜYE DANIŞAN; DANIŞMAN ile yaptığı görüşmeyi ses ve video kaydına alamaz, aralarında geçen görüşmenin bir suretini alamaz ve bunu üçüncü kişilerle paylaşamaz. DANIŞMAN'ın da aynı kurala riayet etmesi gerekmektedir. ÜYE DANIŞAN'ın ya da DANIŞMAN'ın ilgili kurala riayet etmemesi cezai yaptırım sebebidir. VE PSİKOLOG SÖZLEŞME'de yer alan kurallara uyulmaması sebebiyle hem siteye üyeliği hem de danışmanlık görevini sona erdirme hakkına sahiptir. ÜYE DANIŞAN, üçüncü kişilerin ya da DANIŞMAN'ın kişisel verilerini sakladığı halde Kanun kapsamında cezai ve hukuki yaptırımları kabul eder. İşbu kanundan doğan sorumluluk, tarafların kullanıcı ve gizlilik sözleşmelerini kabul etmesiyle başlar. VE PSİKOLOG tarafların bu konudan doğan zararlarını kabul etmemekte olup zararlar yalnızca buna neden olan tarafı/tarafları bağlar. ÜYE DANIŞAN veya DANIŞMAN'ın bu sözleşmede yer alan maddeleri ihlali nedeni ile herhangi bir hukuki işlem başlatılırsa VE PSİKOLOG'un ÜYE DANIŞAN veya DANIŞMAN'a karşı kullanıcı/gizlilik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı mahfuzdur. 

11. ÜYE DANIŞAN, DANIŞMAN, VE PSİKOLOG’da bulunan tüm kayıtlarının VE PSİKOLOG tarafından işlem tarihini izleyen 10 yıl süreyle saklanacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. VE PSİKOLOG işbu kayıtları herhangi bir kişi ve kurumla tarafların onayı olmaksızın paylaşmaz ve bu hususta taraflara taahhütte bulunur.

12.  ÜYE DANIŞAN ve DANIŞMAN'lar, T.C. Anayasa'sı, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya tazminat yükümlülüğü doğurabilecek, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi içerikleri göstermeyeceğini, göndermeyeceğini, paylaşmayacağını ve eylemler içinde bulunmayacağını, bunları bildiğini, aksi halde kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Yapılan hukuka aykırı işlemler tarafları bağlamakta olup VE PSİKOLOG herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

13. VE PSİKOLOG mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için istediği bir süre zarfında durdurma hakkına sahiptir.

14. ÜYE DANIŞAN, VE PSİKOLOG sitesine erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup VE PSİKOLOG hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten / hizmetleri kullanamamaktan dolayı VE PSİKOLOG’u sorumlu tutamaz. 

15. VE PSİKOLOG siteyle ilgili sorunların çözülmesi için kullanıcılarının IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır.

Üyelik

16. Her ÜYE DANIŞAN'ın sadece tek bir üyelik hesabı olabilir, aynı kişi birden fazla üyelik oluşturamaz.

17. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup ÜYE DANIŞAN kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

18.ÜYE DANIŞAN'ın, üye profil sayfasına erişmek ve SİTE üzerinde bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, ÜYE DANIŞAN tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen ÜYE DANIŞAN’ın sorumluluğundadır.

19. ÜYE DANIŞAN'lar SİTE’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını, kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için başka bir işlemde bulunmayacağını aksi halde VE PSİKOLOG ve üçüncü  kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler.

20. “ÜYE DANIŞAN”lar, “SİTE” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “VE PSİKOLOG”un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

21. “VE PSİKOLOG”, “SİTE”’ üzerinden “ÜYE DANIŞAN”lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni” hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “VE PSİKOLOG” aynı zamanda; ZİYARETÇİ veya ÜYE DANIŞAN'ın adresini, elektronik posta adresini, telefon numarasını, IP adresini, “SİTE”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

Cayma Hakkı

22. ÜYE DANIŞAN, bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, VE PSİKOLOG’un sunduğu üyelik çeşitlerinde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup veya devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu programa uymadığı için hiçbir danışan VE PSİKOLOG'dan herhangi bir bedel talep edemez. Fakat ÜYE DANIŞAN bu hizmetten mücbir sebepler nedeniyle yararlanamadığını bildirirse VE PSİKOLOG haklı sebep gördüğü takdirde danışana yeni bir psikolojik danışmanlık paketi sunabilir veya bedel iadesi yapabilir. VE PSİKOLOG her zaman danışandan mücbir sebebin varlığını ispata yarar belge sunmasını talep edebilir.

23. ÜYE DANIŞAN'ın VE PSİKOLOG’a üyelik kaydı yapması işbu kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve işbu kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu SÖZLEŞME, DANIŞMAN'ın SİTE'ye üye olması anında akdedilecek ve aynı anda yürürlüğe girmiş olacaktır.

Üyelik Paketleri

24. VE PSİKOLOG, ÜYE DANIŞAN'lara üç farklı üyelik seans paketi seçeneği sunmaktadır. Bu üyelik paketleri 1 seans, 4 seans paketi ve 8 seans paketi olarak ÜYE DANIŞAN'ın tercihine sunulmaktadır. ÜYE DANIŞAN ödeme yaptığı süre boyunca danışmanından hizmet alacaktır.

25. Her bir görüntülü görüşme seansı toplam 50 dakika ONLİNE TERAPİ hizmeti alınması şeklinde olacaktır.

26. ÜYE DANIŞAN bu üyelik paketlerini kredi kartı, banka kartı veya VE PSİKOLOG'un sunduğu diğer ödeme yöntemleri aracılığıyla satın alabilir. VE PSİKOLOG tarafından ÜYE DANIŞAN'a geri ödeme yapılması kabul edildiği takdirde ÜYE DANIŞAN'ın satın alma yöntemi ile geri iade yapılacaktır. VE PSİKOLOG kullanıcı sözleşmesinin 13. Maddesindeki hususların geçerliliği halinde geri ödeme ya da ÜYE DANIŞAN'a yeni bir DANIŞMAN önerme seçeneklerinden birini kullanabilir.

27. ÜYE DANIŞAN'lara üyelik paketlerini satın alırken ödeme ekranında varsa indirim kodlarını kullanmaları için seçenek sunulur. ÜYE DANIŞAN'a sunulan indirim kodları kişiye özel olup bir defaya mahsustur. Süresi geçmiş indirim kodları kullanılamaz. VE PSİKOLOG, süresi geçmiş indirim kodunun kullanıldığını ya da birden fazla aynı kodun kullanıldığını tespit ettiği takdirde kullanıcıdan yasal faiziyle birlikte bedel talep etme hakkını saklı tutar.

Mücbir Sebepler

28. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “VE PSİKOLOG” işbu SÖZLEŞME ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “VE PSİKOLOG” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “VE PSİKOLOG”dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava şartları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “VE PSİKOLOG”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

28. VE PSİKOLOG, işbu SÖZLEŞME'yi zaman zaman, tamamen veya kısmen kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir veya aynı şekilde bunlara ilişkin yeni şart ve koşullar uygulayabilir (toplu olarak “Güncellemeler”). Değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “İnternet Sitesi” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Fikri Mülkiyet Hakları

29. İşbu SİTE’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu SİTE’nin ziyaret edilmesi veya bu SİTE’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

30. SİTE’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. SİTE’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

31. İşbu SÖZLEŞME'eye ilişkin ihtilaflarda T.C. İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.