"Sen adım at, ben yanındayım."
Beykent Üniversitesi'nde Psikoloji, İstanbul Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi alanında lisans eğitimlerini tamamlamış, İngiltere Hertfordshire Üniversitesi (University of Hertfordshire) Klinik Psikolojide Araştırma (Research in Clinical Psychology) Yüksek Lisans programından “takdir derecesi” ile mezun olarak uzmanlığını almıştır. Lisans eğitimi boyunca Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Eyüp Devlet Hastanesi ve Psikomer Psikiyatri Merkezi’nde gönüllü stajyer olarak çalışmalar yapmış, yüksek lisans süreci içerisinde de İngiltere’deki çeşitli akademik çalışmalarda araştırma asistanı olarak görev almış ve “Obsesif-Kompulsif Bozukluk Belirtileri Taşıyan Katılımcılarda Aleksitimi, İğrenme, İçsel Farkındalık ve İçsel Duyarlılık” üzerine araştırmalarını yaparak tez çalışmasını tamamlamıştır. Türkiye'ye dönerek çeşitli klinik, özel hastane ve online platformlarda çalışma hayatını devam ettiren Anıl Demircioğlu şu anda yetişkin ve ergen bireyler ile online psikoterapi seanslarını sürdürmektedir.
EĞİTİM BİLGİSİ

Beykent Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

 

İstanbul Üniversitesi 

Çocuk Gelişimi / Lisans

 

Hertfordshire Üniversitesi (Birleşik Krallık, İngiltere)

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler, Sertifikalar ve Konferanslar
 • Transcranial Magnetic Stimulation (TMS / rTMS)
 • LGBTİ+ Temel Kavramlar ve Ruh Sağlığı, 17 Mayıs Derneği
 • Havacılık Sektöründe Psikolojik Danışmanlık Giriş Eğitimi
 • Cinsel Terapi Eğitimi
 • Rorschach Test Eğitimi
 • Moxo Dikkat Performans Testi
 • Nöropsikolojik Testler (AVLT-SDÖT-GISD-B)
 • Modifiye Mini Mental Test (3MS)
 • Viyana Test Sistemi (VTS) – Psikoteknik Değerlendirme
 • Yardımcı Anket ve Testler (SMMT-E, Kent EGY, MoCA-TR vb.)
 • "Etkili İletişim ve Hitabet” Eğitim Semineri
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Eğitimi
 • Çocuk Testleri Eğitimi (Bender-Gestalt, Gesell Gelişim Testi, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, CAT Çocuklara Tematik Algı Testi, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Koppitz İnsan Çizim Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Benton Görsel Bellek Testi)
 • WISC-R Test Eğitimi