"Sen adım at, ben yanındayım."
Merhaba, Ben Uzman Klinik Psikolog Aslı Aydın. Lisans eğitimimi 2015 yılında FMV Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Psikoloji bölümünde, yüksek lisans eğitimimi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamladım. Kadın, çocuk ve ailenin hayatı değiştirme gücünü çalışma yaşamının temel değeri olarak düşünerek okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde çeşitli kurumlarda görev alarak çocuk ve ailelerle çalıştım. Bu süreçte yetişkinlere yönelik Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT) alanında online çalışmalarına devam ettim. Özellikle kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında Türk Psikologlar Derneğinin çeşitli saha projelerinde gönüllü çalışmalar yaptım. Bu çalışmalarına halen çeşitli eğitim ve seminerler vererek devam etmekteyim. 2016-2018 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi’nde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Temel aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi , Mindfulness ve Varoluşçu Psikoterapi yöntemi ile çalışmalarıma devam etmekteyim. Terapi sürecinde danışanın ihtiyacına göre uygun gördüğüm farklı yöntemleri de kullanmaktayım. Online terapilerime uluslararası düzeyde devam etmekteyim.
EĞİTİM BİLGİSİ

Işık Üniversitesi

Psikoloji / Lisans

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Klinik Psikoloji / Yüksek Lisans

Seminerler, Sertifikalar ve Konferanslar
 • Aile Danışmanlığı Eğitim Sertifikası, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 • TPD Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Psikodrama Grubu, Hizmetiçi Eğitim
 • Eğitmen, Bina Roy AB Projesi (Türk Psikologlar Derneği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Birimi)
 • Varoluşsal Psikoterapi Analizi
 • İş Dünyasında ve Özel Yaşamda Kaliteli İletişim, Yaşama ve Çalışma Sevinci
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi
 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Eğitimi (WÇZÖ-IV)
 • Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Birimi (Gönüllü)
 • Çocuk Testleri Eğitimi (Bender-Gestalt, Gesell Gelişim Testi, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, CAT Çocuklara Tematik Algı Testi, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Koppitz İnsan Çizim Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Benton Görsel Bellek Testi)
 • Standardize Mini Mental Test Eğitimi
 • 29. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi