"Sen adım at, ben yanındayım."

Obsesif-Kompulsif ve İlgili Bozukluklar

Obsesif-Kompulsif Bozukluğun (OKB) ne olduğunu anlamak için öncelikle obsesyon ve kompulsiyon kelimelerini tanımlamak durumu kolaylaştıracaktır. Obsesyonları, aklımıza sürekli olarak gelen ve uzaklaştırmakta güçlük çektiğimiz düşünceler olarak nitelendirirken; kompulsiyonları ise bu düşünceler sonucu oluşan sıkıntıyı, rahatsızlık hissini ortadan kaldırmak üzere yaptığımız engel olunması güç, yineleyici davranışlar olarak düşünebiliriz. OKB'nin pek çok farklı türü olmasıyla beraber temel özellikleri gereği tüm çeşitlerinde görülen tekrarlayan düşünce ve davranışlar bireyi sürekli endişe veren, sonunu getirmekte zorlandığı bir kısır döngüye sokar. Bu durum hem kendileri hem de çevresindekiler için son derece rahatsız edici olabilir. 
OKB için en etkili yollar ilaç, terapi veya bu iki metodun birlikte kullanılmasıdır. Bu tedavi yöntemleriyle beraber semptomların etkisini azaltmak ve kişinin hayat kalitesini artırmak amaçlanmaktadır. Pek çok durumda olduğu gibi OKB için de erken müdahale ve becerilerin erken kazanılması önemli bir etkendir.